Väikelaste turvalisus

Lapsevanematena tahame, et meie laps kasvab turvalises ja kindlas keskkonnas. Potentsiaalsete õnnetuste ärahoidmiseks on Sunorek muutnud kõik kardinad väikelastele turvaliseks. Samuti oleme välja töötanud lahendused juba olemasolevate kardinate turvalisemaks muutmiseks. Kõik nöör- ja kettjuhitavad kardinad on varustatud turvatarvikutega ja Sunoreki kardinad vastavad esimesena Eestis täielikult standardile EVS-EN 13120:2009+A1:2014. Antud standardi täitmisega tagab Sunorek kõikide kardinate puhul kõrgendatud turvalisuse väikelaste jaoks. Kasutades Sunoreki kardinaid võid alati olla kindel, et kardinate rippuvad nöörid ja ketid on Sinu lapse jaoks ohutud.

Aknakatete eripärast lähtuvalt kasutame nende juures erinevaid turvalisusdetaile. Nii on optimaalselt tagatud turvalisus väikelastele ja samas säilib ka aknakatete kasutusmugavus. Ostes Sunoreki kardina, ei pea tundma muret, milline turvadetail valida. Ostetud kardina jaoks sobivaim turvaseadeldis on standardina alati tootega kaasas.

Lisaks on võimalik osta turvadetaile juba olemasolevatele kardinatele, selle eelduseks on kardinate sobivus Sunoreki turvadetailidega.

Tutvu Sunoreki kardinate juures kasutatavate turvalisusdetailide tööpõhimõtetega lähemalt alljärgnevas videoesitluses:

Turvadetailide paigaldusjuhendid on lisatud ostetud kardinatega koos pakendisse turvadetailide külge.

 • Nõuded väikelaste turvalisuse tõstmiseks:
 • Liigutage voodid ja toolid kardinate avamiseks/sulgemiseks kasutatavatest nööridest ning kettidest eemale.
 • Veenduge alati, et nöörid ja ketid ei ole väikelastele kättesaadaval kõrgusel. Veenduge, et nöörid ja ketid ei moodusta sõlmi ning silmuseid ega keerdu.
 • Kuna lastele meeldib väga ronida, siis liigutage mööbel ja muud esemed, kuhu peale laps saab ronida, kardinate avamiseks/sulgemiseks kasutatavatest nööridest ning kettidest eemale.

Alates 01.05.2015 vormistatud tellimustel on kõik Sunoreki nöör- ja kettjuhitavad kardinad varustatud turvatarvikutega ja vastavad esimesena Eestis standardile EVS-EN 13120:2009+A1:2014. Antud standard sätestab, et:

 • nöörid, ketid jt samalaadsed tarvikud ei moodusta ohtlikke silmuseid
 • ohtliku silmuse moodustumise vältimiseks on tootele lisatud turvaseadis (-detail)
 • turvaseadis peab olema toote lahutamatu osa
 • turvaseadis peab olema nähtavalt markeeritud
 • turvaseadeldisest ei tohi eralduda väikesi osi, mis võivad põhjustada lämbumisohtu

Antud standardi täitmisega tagab Sunorek kõikide kardinate puhul kõrgendatud turvalisuse väikelaste jaoks. Klientidel on õigus nõuda antud standardile vastavust kõikidelt aknakatete müüjatelt Euroopa Liidus.
Antud standardi kehtestamisega ei muutu toodete kasutusmugavus, arvestada tuleb ainult järgmiste nõudmistega:

 • Rippuvate kettide või nööride kõrgus põrandast peab olema vähemalt 600mm, kui need on varustatud kergestiavanevate ühenduslülidega. Kui nõuet ei ole võimalik tagada (nt põrandaaken), tuleb kasutada ilma rippuva juhtorganita aknakatet (vedru, elektriajam jmt)
 • Rippuvate kettide või nööride kõrgus põrandast peab olema vähemalt 1500mm, kui need ei ole varustatud kergesti avanevate ühenduslüliga. Lisaks peavad olema nöör ja kett kinnitatud seinale fiksaatori abil. Kui nõuet ei ole võimalik tagada (nt põrandaaken), tuleb kasutada ilma rippuva juhtorganita aknakatet (vedru, elektriajam jmt).

Ajavahemikul 2008-2010 oli Euroopa Liidus kümme aknakatetega seotud surmaga lõppenud õnnetust väikelastega vanuses 15–36 kuud, mis juhtusid Iirimaal, Soomes, Madalmaades ja Ühendkuningriigis. Väikelaste turvalisuse tagamiseks kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/95/EÜ standardid 32011D0477: 2011/477/EU, millega saad tutvuda lähemalt siit.

Eesti Standardikeskuse poolt kehtestatud standardiga EVS-EN 13120:2009+A1:2014 saad lähemalt tutvuda siit.

Eesti Standardikeskuse standard EVS-EN 13120:2009+A1:2014 kehtestab nõuded aknakatete turvalisusele Eesti Vabariigis. Antud standardi alusel on õigus nõuda turvalisusnõuete täitmist kõikidelt kardinate müüjatelt.