Takuu ja huolto

SUNOREK OY:N MYYNTITAKUUEHDOT

Sunorek Oy:n tuotteille ja asennukselle on voimassa kahden vuoden myyntitakuu. Myyntitakuu on voimassa Viron tasavallassa. Myyntitakuun voimassaolo perustuu ostotapahtuman todistavaan laskuun tai ostokuittiin. Myyntitakuun voimassaolo edellyttää valmistajan laatimien asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamista. Näytteitä, kuvauksia ja malleja käytetään tuotteen laadun karkeaan määrittämiseen. Myyntitakuu alkaa luovutettaessa tuote ostajalle. Myyntitakuun piiriin kuuluvan vian esiintyessä takuuaikana takuunantaja korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen maksutta. Myyntitakuu ei sulje pois tai rajoita ostajan oikeutta käyttää muita lain tai sopimuksen tarjoamia oikeusturvakeinoja.

TAKUU ON VOIMASSA:

 • Tuotteen materiaalissa ja pinnoitteissa esiintyvät viat, jos ne on huomattu luovutushetkellä tai niistä on ilmoitettu heti huomaamisen jälkeen ja ennen tuotteen asentamista ja tuote on edelleen alkuperäisessä pakkauksessa.
 • Viat tuotteen mekanismissa, rakenteessa ja valmistuksessa.
 • Tuotteen muotoilun tarkkuus (toleranssin ollessa enintään 0,5 %)
 • Sunorek Oy:n tekemässä asennuksessa ilmenevät virheet.
 • Sunorek Oy:n hoitaman kuljetuksen aikana syntyneet viat, edellyttäen että ne on tuotu esille tuotteen luovutushetkellä.

TAKUU EI KOSKE:

 • Tuotteessa tai sen osissa paljastuvia virheitä (kuten rikkoutumisia), jotka ovat syntyneet:
  • Ostajan järjestämässä kuljetuksessa (mm. tuotteen fyysinen murskaantuminen tai paketin rikkoutuminen)
  • Ostajan avatessa paketin tavalla, joka on vahingoittanut tuotetta tai sen osia.
  • Ostajan varastoidessa tuotteen tai pitäessä sitä epäasiallisissa olosuhteissa (mm. liiallinen kosteus tai väärä asento)
  • Ostajan tekemästä väärästä asennuksesta tai liittämisestä sähköverkkoon (mm. sähköverkon jännitevaihtelut/oikosulut)
  • Tuotteen vääränlaisesta tai epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tai ylikuormituksesta
  • Tuotteen vääränlaisesta huollosta, kuten epäasiallisista puhdistus- ja huoltokeinoista
  • Ostajan tuotteeseen tekemistä muutoksista tai lisäyksistä
  • Valtuuttamattoman henkilön korjatessa tuotetta
  • Rakennuksen rakenteiden vajoamisesta
 • Tuotteen normaalia kulumista tavallisessa käytössä (esim. haalistuminen)
 • Luonnonmateriaalin erityispiirteitä (esim. oksankohdat, värisävyn epätasaisuus, puun syyt, venyminen, kutistuminen jne.)
 • Tuotteita, joiden ympärysmitat ovat vaatimustenvastaisia
 • Huolto- ja puhdistustöitä (säädöt, voitelut, öljyt jne.)
 • Akut
 • Jos on rikottu tuotteeseen kiinnitetyt takuumerkit (tarrat, tiivisteet jne.).
 • Ylivoimaisen esteen aiheuttamia vaurioita.

MYYNTITAKUUN KÄYTTÖOIKEUDET

 • Tuotteen kunto tarkastetaan tuotteen luovutushetkellä. Ostaja tai hänen valtuuttamansa edustaja sitoutuu olemaan paikan päällä tuotteen luovutushetkellä. Vian ilmetessä se merkitään välittömästi ylös ja myyjä korvaa vian ilman kustannuksia. Myöhemmin esitettyjä valituksia tuotteessa näkyvistä puutteista ei voida hyväksyä.
 • Jos tuotteen kuntoa ei ole mahdollista tarkastaa luovutushetkellä (esim. tuote on läpinäkymättömässä pakkauksessa), ostaja sitoutuu ilmoittamaan myyjälle tuotteessa ilmenevät näkyvät viat heti niiden havaitsemisen jälkeen ja ennen tuotteen asentamista. Ostaja sitoutuu säilyttämään tuotteen alkuperäisen pakkauksen siihen saakka, kunnes on tarkastanut tuotteen ja on vakuuttunut siitä, ettei näkyviä vikoja ole.
 • Myyntitakuun piiriin kuuluvien vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä myyjään alla olevassa osoitteessa tai lähimpään jälleenmyyjään.
 • Ostajan on annettava asianmukainen takuudokumentti – Sunorek Oy:n antama lasku tai ostokuitti ja seuraavat tiedot: ostajan nimi, yhteystiedot, tilauksen numero (mikäli mahdollista), viallisen tuotteen nimi, vian ilmenemishetki, vian kuvaus, esitettävä vaatimus.
 • Havaitut viat on ilmoitettava myyjälle mahdollisimman pian (kuluttajan ollessa kyseessä viimeistään kahden kuukauden kuluessa). Viallisen tuotteen käyttö on kielletty!
 • Korjattavaksi tuotava tuote on pakattava tavalla, joka estää tuotteen lisävauriot, eikä tuote saa olla likainen. Myyjällä on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan likaantunutta tuotetta. Myyjän tekemä takuuseen kuuluvan tuotteen puhdistus on maksullinen.
 • Jos vika ei kuulu takuun piiriin (katso lista: Takuu ei koske), ostaja sitoutuu maksamaan työn Sunorek Oy:n hinnaston mukaisesti.
 • Myyntitakuun aikana maksutta vaihdetut vialliset osat kuuluvat myyjälle.

Myyntitakuun antaja: Sunorek Oy, Vabaõhumuuseumi tee 97, puh. 6791901, sunorek@sunorek.ee, www.sunorek.ee